تبلیغات
ورزش در شاهرود - جدول زمان بندی بازی های تیم کات شاهرود در لیگ دسته 2 کشور
ورزش در شاهرود
صدای ورزش شهرستان شاهرود

ساعت برگزاری

محل برگزاری

تاریخ

میزبان                      -                 میهمان

هفته

17

سالن شهید اکبری

21/1/1393

کات شاهرود            -           مقاومت قرچک

اول

17

سالن کارگران مشهد

29/1/1393

صفا توس مشهد       -             کات شاهرود

دوم

17

سالن شهید اکبری

5/2/1393

کات شاهرود            -               پاس قوامین

سوم

17

سالن شهدای فیروز کوه

11/2/1393

آفاق فیروزکوه         -              کات شاهرود

چهارم

17

سالن شهید اکبری

18/2/1393

کات شاهرود            -          شهرداری مشهد

پنجم

17

امام خمینی گرگان

1/3/1393

شهدای جلین گرگان-             کات شاهرود

ششم
طبقه بندی: ورزش در شهر،  هواداران تیم کات، 
ارسال توسط ادمین  

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان